لحیم کاری

لحیم‌کاری (به انگلیسی: Soldering) کاربرد فلز مذاب برای چسبانیدن سطح یک فلز جامد با استفاده از پدیده نفوذ است که به کمک یک محلول شیمیایی عملی می‌شود و برای اتصال فلزها به‌کار می‌رود.

لحیم‌کاری بر دو نوع نرم و سخت انجام می‌پذیرد که اختلاف ایندو در دمای انجام‌است.

لحیم کاری

 

بعد از آماده شدن بورد مدار چاپی ،نوبت به نصب و ثابت کردن قطعات روی بورد می رسد . رایجترین روش نصب قطعات روی بورد مدار چاپی لحیم کاری (soldering) است. لحیم کاری عبارتست از متصل کردن دو سیم ، یا یک سیم و سطح مسی مدار چاپی توسط آلیاژ قلع سرب مذاب. برای لحیم کاری به وسایلی نیاز داریم که آنها را در زیر توضیح میدهیم.

 

 

 

وسایل لحیم کاری

 سیم لحیم:

ماده ای که دو قطعه را به یکدیگر متصل میکند، لحیم (solder) نام دارد.لحیم آلیاژی از دو فلز قلع و سرب است که با نسبت وزنی خاص با یکدیگر ترکیب شده اند . لحیم دارای انواع مختلفی است که برای کارهای متفاوت به کار برده میشوند . بهترین لحیم برای کارهای الکترونیکی لحیم SN63PVB37  است که 63% قلع و 37% سرب دارد .

همانطور که می دانید ، فلزات در مجاورت هوا اکسید می شوند که این اکسید به صورت یک لایه عایق روی قطعات را میپوشاند. این لایه اکسید می تواند باعثن خرابی عمل لحیم کاری شود ،به همین دلیل از ماده ای موسوم به روغن لحیم (flux) برای ازبین بردن اکسید فلز و کامل کردن لحیم کاری استفاده می شود. اما در کارهای الکترونیکی معمولاً روغن لحیم کاری بصورت مستقیم بکار نمیرود ؛ لحیمهایی که در کارهای الکترونیکی بکار برده میشود، بصورت لوله های توخالی ساخته میشوند که داخل آنها با روغن لحیم کاری پُر شده است.

 

روغن لحیم :
هرگاه دو قطعه را بخواهند بوسیله لحیم ، اتصال دهند بایستیکاملا تمیز و از هرگونه چربی ، رنگ و اکسید پاک گردند . بنابراین در زمان لحیم چوندرجه حرارت بالا است سبب می شود در سطح خود لایه ای اکسد بوجود آید و پس از لحیمکاری ممکن است این لایه اکسید مانع از تماس الکتریکی بین آن دو شود . برای جلوگیریاز این کار از روغن لحیم استفاده می کنند . این روغن از ماده ای به نام کلوفونتشکیل شده و حل کننده اکسید و هر مواد زائد است .

 

طرز کار با روغن لحیم :


قبل از لحیم کاری باید محل اتصال به این روغن آغشته شود و بعد عمل لحیمکاری صورت گیرد . با انجام این کار روغن ، مواد زاید بر روی اتصال را در خود حلکرده و هنگامی که هویه داغ به محل اتصال نزدیک می شود ، روغن را کنار زده و محلاتصال را از ماده های خارجی خالی می نماید . امروزه لحیمهای در الکترونیک مورداستفاده می گردد که در داخل خود روغن لحیم دارند لذا نیازی به روغن لحیم جداگانهندارند . اصطلاحا به این نوع لحیم ، سیم لحیم با مغزی روغن می گویند . بهر صورت درهنگام لحیم کاری بایستی از تمیز بودن محل اتصال ، اطمینان حاصل شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 هویه :

انواع هویه:
1- هویه ی ساده که به وسیله ی حرارت چراغ پریموس  گاز یا زغال گرم می شود.
2- هویه ی برقی که بر دو نوع می باشد: هویه ی قلمی(مقاومتی)

و هویه ی هفت تیری(ترانسفورماتوری). تفاوت این دو نوع هویه در این است که هویه ی هفت تیری در مدت زمان کوتاه تری گرم می شود و معمولا هویه ی ترانسفورماتوری برای تولید توان های بالا ساخته می شود.
3- هویه ی گازی: در مواردی که برق وجود ندارد می توان از این نوع هویه استفاده کرد. جرقه زن های پیزوالکتریک گاز را مشتعل کرده و حرارت آن نوک هویه را گرم می کند. این هویه دارای توان 80 تا 150وات است و مخزن آن با گاز بوتان پر می شود. یک مخزن گاز می تواند تا 180 دقیقه کار کند.

قلع کش
قلع کش وسیله ای است که با آن می توان لحیم را از محل اتصال جدا کرد.
1- قلع کش پیستونی
2- قلع کش حرارتی
3- فتیله ی لحیم

برای چسباندن دو قطعه بایستی لحیم ذوب شده را در محل مورد نظر قرار دهیم . ذوب کردن لحیم توسط وسیله ای به نام هویه (

/ 0 نظر / 14 بازدید