بیو گرافی نیلز بور

نیلزبور

 

 

 

«نیلز هنریک دیویدبور» در هفتم اکتبر ۱۸۸۵ درشهر کپنهاگ چشم به جهان گشود. پدرش «کریستینبور» استاد فیزیولوژی دانشگاهکپنهاگ بود و مادرش «الن آدلر» نام داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«نیلز هنریک دیویدبور» در هفتم اکتبر ۱۸۸۵ درشهر کپنهاگ چشم به جهان گشود. پدرش «کریستینبور» استاد فیزیولوژی دانشگاهکپنهاگ بود و مادرش «الن آدلر» نام داشت. «نیلز» در کنار برادر کوچکترش «هارالد» - که بعدها در ریاضیات به درجه استادی رسید _ دوران کودکی و نوجوانی خود را به لطفداشتن پدری دانشمند و مادری فرهیخته در فضایی علمی و در بستری مهیا برای ظهورنبوغشان گذراندند. پدرشان یکی از فیزیولوژیست های برجسته دوران خود و مادرشان ازخانواده ای بود که به علم و دانش مجهز و مشهور بودند. در این میان تاثیر پدرشان درکشف نبوغ «نیلز» در فیزیک بسیار برجسته است.«نیلز» پس از ثبت نام در مدرسه «گاملهولم» و به پایان رساندن تحصیلات مقدماتی خود در سال ۱۹۰۳ به دانشگاه کپنهاگرفت و از ابتدا تحت تعالیم پروفسور «کریستیانسن» که از فیزیکدانان برجسته و ازخاندانی اصیل بود قرار گرفت و موفق شد در سال ۱۹۰۹ مدرک فوق لیسانس و در سال ۱۹۱۱به اخذ درجه دکترا نائل آید.در خلال دوران دانشجویی «نیلز» مسابقه ای در دانشگاهکپنهاگ بر سر حل یک مسئله علمی برپا شد و دانشکده علوم وظیفه تهیه و توزیع جوایز رابر عهده گرفت. «نیلز» در این راستا به انجام تحقیقات نظری و آزمایشگاهی وسیعی درمورد

/ 0 نظر / 13 بازدید