پروژه

تاریخچه زمین

     سرگذشت زمین

۱ ـ آغاز و شکلگیری کائنات:

حدود پانزده میلیون سال پیش، در اثر انفجار بزرگی موسوم به بیگ‌بنگ                                           

 (Big Bang) جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم متولد شد.

۲ـ تولد خورشید و سیارات دیگر:

۷ میلیارد سال بعد از واقعه بیگ‌بنگ خورشید و به تدریج طی میلیاردها سال ۹سیاره

 اطراف آن ازیکی توده های غباری که در اثر انفجار بزرگ پدید آمده بود و آن را

سحابی خورشیدی می نامیدند به وجود آمد .

۳- تولد زمین :

بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که زمین درحدود۴۵۰۰ میلیون سال پیش تشکیل شده است.

۴- حیات بر روی زمین :

از گذشته تا حال دانشمندان درباره‌ی منشأ حیات و تنوع جانداران تفکر کرده و به دنبال پاسخی

می‌گشته‌اند . به همین جهت به دنبال شواهدی بودند .

شواهد مطالعه تاریخ حیات جانداران عبارتند از :

۱-     لایه های سنگ های رسوبی

۲-     فسیل ها

یک قانون درمورد ترتیب قرارگرفتن لایه های رسوبی در سنگ های رسوبی.

          لایه های زیرین قدیمی تر از لایه های بالایی هستند .

برای مطالعه تاریخچه گذشته زمین سنگ های رسوبی مناسب تر هستند زیرا :

۱-     لایه لایه هستند

۲-     دارای فسیل هستند .

    ۱-     فسیل ها :

واژه فسیل (سنگواره) از کلمه لاتینی فسیلس  fossilis گرفته شده که به

معنای درآوردن چیزی از طریق حفاری است.

موضوعی که مورد مطالعه علم فسیل شناسی قرار می گیرد شامل آثارو

بقایای حیوانات و گیاهانی است که زمانی بر روی کره زمین می زیسته اند ،

 با این توصیف رد پا حیوانات یا حفره ها و دلان های  موجودات حفّار نیز فسیل محسوب می شوند .

علم دیرینه شناسی  (Paleontology)  این علم به شناسائی تمام موجودات زنده

  در زمانهای گذشته زمین شناسی با توجه به ساختمان ،‌ روابط ارثی ، رده بندی  و تکامل آنان می پردازد .

انواع فسیل شدن:

که در این حالت جسد موجود زنده  بدون تجزیه شدن بطور کامل باقی      

1- فسیل شدن کامل:

 می ماند ، مانند فسیل ماموت در یخ های سیبری و فسیل مهره داران  در رسوبات

 آغشته به قیر و مواد نفتی  و فسیل شدن حشرات در صمغ های گیاهی .      

2- فسیل شدن اعضای سخت:                                                        

مانند اسکلت ، صدف و بدنه کیتینی ( در بند پایان).            

اکثریت گیاهان و جانوران دارای اعضای سخت بوده و قابل فسیل شدن می‌باشند. دندان و

 استخوانهای سخت مهره‌داران اغلب ممکن است بدون کمترین تغییری محافظت شوند.

 دیاتومه‌ها و گیاهان آبزی تک‌سلولی با پوسته‌های سیلیسی همگی محافظت شده و به

سنگواره تبدیل می‌گردند. گیاهان و دانه‌های گرده دارای کوتیکول (نوعی چربی ) نیز در

رسوبات دریائی و قاره ای محفوظ مانده اند . 

 3- تبدیل اعضای سخت به مواد دیگر:

صدف بی مهرگان که در موجود زنده اغلب از کربنات کلسیم است در حالت فسیل شدن با کلسیت یا ترکیبات سیلیسی جای گزین می شود .این جایگزینی می تواند به دو صورت قالب خارجی و قالب داخلی باشد در حالت اول صدف به تدریج حل شده وجای آن به وسیله موادی پر میشود ، این مواد به شکل صدف در می آیند . در حالت دوم تزئینات داخلی صدف از رسوبات نرم پر شده سپس صدف حل شده واز بین می رود و قالب داخلی آن به صورت فسیل بر جا می ماند .

 محیط های مناسب برای فسیل شدن :

الف- در آب ها :

1-     دریاها ( دریاهای کم عمق ) ، دریاچه ها

2-     رودخانه ها ، مرداب ها 

دلایل :

1-     رسوب گذاری شدید . ( امکان دفن سریع تر بقایای جانداران و پوشیده شدن آنها )

2-     تعداد و تنوع بیش تر جانداران (امکان فسیل شدن بیش تر می شود .)

ب- در خشکی ها :

 -  یخچال ها (  به دلیل دمای بسیار پائین و عدم فعالیت تجزیه کنندگان )

 - غارها ( عدم وجود رطوبت برای فعالیت تجزیه کنندگان )

 - شیره های گیاهی و حوضچه های نفتی ( دارای مواد شیمیایی مضری هستند که تجزیه         کنندگان را ازبین می برند )        

- خاکستر های آتشفشانی .

موارد استفاده از سنگواره ها:    

۱-    تأمین انرژی

۲-    تعیین بعضی از مواد معدنی

۳-    استفاده از فسیل ها در تشخیص آب و هوا     

۴-    استفاده از فسیل ها در تشخیص جغرافیای گذشته زمین:

۵-    استفاده از فسیل ها برای پی بردن به چگونگی تغییر شکل ظاهری و ساختمانی جانداران از گذشته تا کنون فسیل ها دو تحول مهم در حیات جانداران را نشان می دهند : هرچه از گذشته به حال نزدیک میشویم 

۱-    ساختمان بدن آنها پیچیده تر می شود .

۲-     تعداد انواع آنها بیش تر می شود .

 

نظریه هایی در توضیح چگونگی تغییرجانداران :

1-     نظریه وراثتی شدن صفات اکتسابی (نظریه لامارک)

2-    نظریه انتخاب طبیعی  (نظریه داروین )

3-    نظریه جهش ( نظریه دووریس )  

- فرضیه لامارک 1829-1744 : (فرضیه توارث صفات اکتسابی)

لامارک معتفد بود  با تغییر شرایط محیط در جاندار نیاز جدید ایجاد می شود که برای رفع نیاز خود تلاش بیشتری می کند واز برخی از اعضای بدن خود بیشتر استفاده می کند و از اعضایی که به آن نیاز نداشته باشدکمتر ویا اصلاْ استفاده نمی کند که همین امر سبب تعییر در بدن جاندار می شود

 (بوجود آمدن صفت اکتسابی برای سازش با محیط) واین تغییرات به نسل بعد انتقال می یابد

 ( ارثی شدن صفت اکتسابی) وجانداربه تدریج تغییر پیدا کرده و تکامل می یابد . مثال معروف لامارک تغییر تدریجی اندازه زرافه ها برای استفاده از درختان بلند تر به هنگام از بینرفتن گیاهان کوتاه تر است.

این نظریه توسط وایسمن با آزمایش بر روی 22 نسل  موش مورد تردید جدی قرار گرفت .

- نضریه داروین 1882- 1809: ( نظریه انتخاب طبیعی)

داروین معتقد به تغییر گونه ها بود . . او کلیه دلایل و برهان‌هایش را در کتابی تحت عنوان

 ((اصل انواع))Origin of species  تنظیم کردو در سال 1859  انتشار داد.

داروین چگونگی تغییر وتحول گونه ها را اینگونه بیان داشت، تمام موجودات زنده

 خیلی بیش تر از آنکه طبیعت بتواند آنها را تغذیه کند، تولید مثل می کنند لذا

  طبیعت به خودی خود شمار موجودات زنده از هر گونه را محدود می‌کند، ازآنجا که

 افراد گونه ها هریک تفاوت های فردی یا مزیتی دارند ( مثلاًچشمان بهتر، پاهای

سریعتر  یا دندان های تیزتر) آنهایی که توانایی سازش با شرایط جدید را دارند باقی می مانند

 افراد باقی مانده تفاوت ها یا مزیتهای خود را به نسل های بعد انتقال  می دهند و

 به این ترتیب همواره یک جریان آهسته و قدم به قدم گونه ها را تغییر می دهد .

 

انتخاب طبیعی:

به این معنی است که طبیعت جانداران سازگار تر با خود را انتخاب کرده و نسل آنها را گسترش می دهد بقیه از بین می روند .  

اما منشاء تفاوت های فردی چسیت ؟

دووریس، جهش یا تغییر ناگهانی صفات را منشاء ایجاد صفات جدید در جاندار می دانست که قابل ارث به نسل بعد است .

چگونگی جهش :

می دانید صفات ارثی از طریقDNA  ی موجود در کرموزوم های درون هسته انتقال می یابند ، DNA مولکولی است دو رشته ای و بلند و مارپیچ که از هزاران واحد بنام نوکلئوتید ساخته شده است . نوکلئوتید های موجود در ساختار DNA چهار نوع هستند که آنها را با حروف T,C,G و  A نشان می دهند و به تعداد زیاد و ترتیب خاص قرار گرفته اند . هرگونه تغییر در ترتیب این نوکلنوتید ها را جهش گویند که منجر به ایجاد صفت جدید خواهد شد .

 

 

عوامل ایجاد جهش :

  DNA مولکولی با ثبات است اما عواملی مانند مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی می توانند سبب تغییر یا جهش در این مولکول شوند . بیش تر جهش ها مضر هستند .نظریه جهش و انتخاب طبیعی مکمل یکدیگرند به این معنی که :

جهش به وجود آورنده تغییر است و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی  آن (جهش مفید ) است .

دلایل و شواهد  تغییر گونه ها :

الف) فسیل: فسیل ها از بهترین نشانه‌های جریان تکامل موجودات زنده می باشند .

ب-  اندام های مشابه  (Homologus): اعضایی در بدن جانوران اوجود دارد که اساس ساختار مشابه ای دارند اما  بنا به شرایط محیطی در نتیجه تکامل

 تغییرشکل داده ودر هر جانور کار متفاوتی دارند .مثل اندام دست در مهره داران که در انسان، اسب، پرنده، خزنده ،  استخوان های مشابه دارد ولی به علت تکامل در هر یک از موجودات مذکور تغییر کرده است .

ج)مراحل جنینی مشابه :

مراحل رشد جنین از یک سلول تا مرحلة جوانی و یک جانور بالغ تاریخ حیات یک فرد را تشکیل  می دهد. بررسی تاریخ حیات این گونه جانوران مخصوصاً مهره داران نشان می دهند که جنین هر جانور مراحلی را طی می کند که در آن مراحل خصوصیات اجداد جانور نمایان می شود. مثلاً قورباغه که از دوزیستان است ابتدا در آب تخم ریزی می کند. جنین قورباغه در محیط آب ظاهر می شود.

 این جنین ابتدا مانند جنین ماهی است و دارای آبشش می باشد. در مرحله بعد پاها از بدن جنین جوانه می زند و آبشش تبدیل به شش می شوند و با داشتن پا و شش موجود به خشکی مهاجرت می کند و به حالت دوزیستی ادامه حیات می دهد.

نتایج حاصل از مشاهده وبررسی فسیل ها ، مراحل جنینی جانداران و اندام های مشابه جانداران  از اجداد قدیمی و مشترکی بوجود آمده اند . تغییرات در جمعیت جانداران پدید می آید نه در افراد .

 زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است .JavaScript Codes


Javascripts