پروژه

ابومسلم خراسانی

مقدمه

’’هر ایرانی باید ابومسلم خراسانی را بشناسد او اولین کسی بود که بعد از گذشت یک قرن کشور را از تسلط اعراب نجات داد و عشق به وطن پرستی را در دلها زنده کرد اگر ابومسلم ها, بابک خرمدینان, مزدک ها و فردوسی ها نبوند کشور وفرهنگ ما نیز اکنون جزء کشورو فرهنگ عرب بود.’’

 هنگامی که لشکر ایران شکست خورد و اعراب وارد سرزمین ایران شدند.طبق رویه جنگ های قبلی خود  به هر شهری که حمله می کردند, باید اهالی آن شهر, دین اسلام را بپذیرند.اگر آنان مقاومت می کردند, مردان آنان به قتل می رسیدند و زنان و دختران آنان برای کنیزی به عربستان فرستاده می شوند. حتی زنان شوهر دار نیز برای عرب ها حلال شده بودند. وآنان مالک هست ونیست شهر به اشغال در آمده می شدند اگر تسلیم می گشتند یا باید دین اسلام را بپذیرند یا مبلغی را بعنوان جزیه به حکومت وقت پرداخت نمایند. با این حال سرزمین های به اشغال در آمده توسط اعراب اداره می شدند و آنان تلاش داشتنداین سرزمین ها را بطور کامل به روش فرهنگ و خلق و خوی اعراب درآورند.

هنگام حمله اعراب شهر های زیادی همچون خوزی ها(خوزستان), مناطق کرد نشین, شهر ری ‎, نهاوند, آذربایجان, طبرستان(سرزمین های حاشیه دریای خزر) و خراسان در برابر این حمله مقاومت کردند تا جایی که خلفای عرب ناچار شدند چندین بار به این شهرها لشکر کشی کنند.شهر اصفهان شهری بود که اشراف آن بخاطر آنکه مورد هجوم اعراب واقع نشوند و جزیه ای هم پرداخت نکنند خیلی زود دین اسلام را پذیرفتند.

اولین حرکت ایرانیان در راستای مقابله با اعراب کشتن عمر ابن الخطاب خلیفه دوم بود که به دست یک ایرانی به نام فیروز ملقب به ابولؤلؤ به قتل رسید. فیروز زمانی که اسیر بود از دیدن اسیران جنگ فتح الفتوح که آخرین تلاش دولت ساسانی بود. بسیار دلگیر و ناراحت شد ودر یک فرصت مناسب در صف نماز خلیفه را از پای درآورد.

بعد از استیلای کامل اعراب بر ایران مردم برای فرار از ظلم های امویان چون قدرت مبارزه مسلحانه نداشتند به مذهب شیعه که بزرگترین پایگاه مقاومت در برابر خلفای اموی بود روی آوردند. در این راستا یک ایرانی به نام” ابن یسار” معروف به” ابومسلم خراسانی” برای مبارزه با اعراب نهضتی را به نام قیام” سیاه جامگان” بر پا نمود.ابومسلم در سال 109هجری در اصفهان متولد شد.ابومسلم چون کودکی با هوش و ذکاوت بود او را به مکه به نزد ابراهیم امام فرستادند.او در مکه با شیعیان آل عباس آشنا شد.در نوزده سالگی وی را برای تبلیغ به خراسان فرستادند.ابومسلم اگر چه شیعه گری را تبلیغ می کرد اما هیچگاه دین وآیین خود را آشکار نکرد و از رهبران تشیع پیروی ننمود. تنها هدف او این بود که ایران را ازظلم خلفای عرب نجات دهد. ابو مسلم توانست نیرویی را در خراسان گرد آورد.اما دیری نپایید که نیروهای بنی امیه بسوی آنها حمله ور شدند و در این حمله اعراب مغلوب نیروهای ابومسلم گشتند.ابومسلم با رفتار انسانی که نسبت به اسیران جنگ در پیش گرفت توانست تبلیغات سؤی که بر ضد او انجام شده بود را خنثی کند و خود را بیش از پیش محبوب دلها گرداند.او از اختلاف بین اعراب استفاده کرد و لشکری فراهم نمود و همه شهرها  را یکی پس از دیگری آزاد کرد سپس به بغداد حمله نمود و حکومت جور و ظلم امویان را سرنگون ساخت وبنی عباس را به حکومت رساند اما بنی عباس هم با رسیدن به قدرت, بیش از بنی امیه ظلم و جفا کردند آنان چون وجود ابو مسلم را خطرناک دیدند وی را با خدعه و نیرنگ در سال 137هجری به بغداد آوردند.در آنجا منصور دوانقی دومین خلیفه عباسی فرمان داد تا عده ای پشت پرده های کاخ او مخفی شدند منصور به نیرنگ شمشیر وی را گرفت وبا اشاره ای که کرد, گماشتگان بر سر او ریختند و این مبارز وطن پرست را از پای درآوردند .با قتل این ابر مرد ایرانی قرنی دیگر کشور اسیر سلطه اعراب شد. بعد از قتل ابو مسلم نهضت های زیادی به خونخواهی از اوقیام کردند اما چون این نیروها دارای قدرت واحد نبودند همگی توسط خلفای عباسی سرکوب شدند.

   

ابومسلم خراسانی

ابومسلم خراسانی (ابو مسلم عبدالرحمان بن مسلم خراسانی و در اصل بهزادان پسر وندادهرمز[۱])، مکنی به ابوایوب (بعضی او را ابومسعود گفته‌اند) از سرداران بزرگ ایرانی پس‌ از اسلام‌ است. اسم پدر او را بعضی عبدالله و بعضی میسره آورده‌اند. تولدش در بلخ بود و دیرزمانی در خراسان زندگی کرد. مرگ او به سال ۱۳۴ ه‍.ق. در اریحا روی داد و نعش او را به بیت‌المقدس بردند و بدانجا بگور سپردند.

قیام ابو مسلم

ابومسلم، از طرفداران تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان قیام کرد و و تا شام رسید و مروان حمار آخرین خلیفه بنی امیه را از خلافت انداخت و زمینه خلافت ابوالعباس سفاح را فراهم آورد.

ابومسلم جامه سیاه به نشانه مخالفت با بنی امیه می‌پوشید عباسیان هم به همین دلیل سیاه برتن کردند و بدین ترتیب به جنبش سیاه‌جامگان معروف شدند.

سرانجام رهبر قیام سیاه جامگان

عباسیان که خود را منتسب به نوادگان عباس عموی پیامبر (ص) می دانستند، برای از هم پاشیدن حکومت بنی امیه و دستیابی به حکومت مسلمین، به بهانه طرفداری از اهل بیت (ع)، با پشتیبانی مردم و استفاده از جو شدید ضد حکومتی قیام کردند.
مسوولیت دعوت از مردم خراسان به «ابن یسار» ملقب به «ابومسلم» سپرده شد. ابومسلم که سپاه خویش را سیاه پوش کرده و نام سیاه جامگان را برآن نهاده بود، با رشادت های بسیار ابتدا در خراسان و سپس در عراق به پیروزی رسید. در واقع تلاش و همت او بود که خلافت عباسی روی کار آمد. با این حال، پس از مدتی «منصور» دومین خلیفه عباسی که از موقعیت «ابومسلم» در هراس افتاده بود، با ترفندی او را به سوی مدائن کشانده و در 25 شعبان سال 137 ق. او را به قتل رساند.

پس از قتل ابومسلم، گروهی از یارانش به خونخواهی او برخاستند و کشمکش های ناشی از این خونخواهی تا مدتها ادامه داشت.

 JavaScript Codes


Javascripts