پروژه

شاخه های تحصیلی علوم انسانی

شاخه تحصیلی علوم انسانی

شاخه تحصیلی علوم انسانی برای خود به طور مستقل آزمون ورودی و رشته هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.

شاخه تحصیلی علوم انسانی دارای 5 زیرگروه می باشد.

فهرست مندرجات

·         ۱ رشته های شاخه تحصیلی علوم انسانی

o        ۱.۱ زیر گروه 1

o        ۱.۲ زیر گروه 2

o        ۱.۳ زیر گروه 4

o        ۱.۴ زیر گروه 5

·         ۲ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

·         ۳ دروس عمومی

·         ۴ جستارهای وابسته

·         ۵ منبع

رشته های شاخه تحصیلی علوم انسانی

زیر گروه 1

·         رشته زبان و ادبیات فارسی

·         رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی

·         رشته زبان و ادبیات عرب

·         رشته دبیر زبان و ادبیات عرب

·         رشته مترجمی زبان عربی

·         رشته ادبیات و زبان عربی

·         رشته الهیات و معارف اسلامی

·         رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

·         رشته دبیری علوم دینی

·         رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

·         رشته کاردانی تربیت معلم قرآن

·         رشته علوم قرآنی

·         رشته علوم اسلامی

·         رشته الهیات

·         رشته معارف اسلامی و ارشاد

·         رشته معارف اسلامی و حقوق

·         رشته علوم دینی و معارف اسلامی

·         رشته علوم قرآن و حدیث

·         رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

·         رشته معارف اسلامی و الهیات

·         رشته حقوق

·         رشته علوم قضایی

·         رشته فقه و حقوق اسلامی

·         رشته فقه و حقوق حنفی

·         رشته فقه و حقوق امامی

·         رشته فقه و حقوق شافعی

·         رشته کارشناسی فقه

·         رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی

·         رشته پلیس قضایی

·         رشته حکمت اسلامی و فلسفه

·         رشته فلسفه

زیر گروه 2

·         رشته علوم اجتماعی

·         رشته دبیری علوم اجتماعی

·         رشته علوم ارتباطات اجتماعی

·         رشته مددکاری اجتماعی

·         رشته خبرنگاری

زیر گروه 3

·         رشته علوم اقتصادی

·         رشته اقتصاد صنعتی

·         رشته اقتصاد حمل و نقل

·         رشته حسابداری

·         رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی

·         رشته امور گمرکی

·         رشته بانکداری

·         رشته امور بانکی

·         رشته صنایع چاپ

·         رشته مدیریت

·         رشته مدیریت دولتی

·         رشته مدیریت جهانگردی

·         رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی

·         رشته مدیریت صنعتی

·         رشته مدیریت بیمه

·         رشته کاردانی امور بیمه

·         رشته مدیریت بیمه اکو

·         رشته خدمات امور اداری

·         رشته مدیریت امور بانکی

·         رشته مدیریت و کمیسر دریایی

·         رشته مدیریت فرهنگی و هنری

·         رشته کارشناسی خبرنگاری

·         رشته کاردانی امور دفتری

·         رشته کارشناسی تولید سیما

·         رشته مدیریت بانکداری

·         رشته مدیریت دفاعی

زیر گروه 4

·         رشته علوم سیاسی

·         رشته روابط سیاسی

·         رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)

·         رشته کاردانی عملیات کشوری

·         رشته اطلاعات نظامی

·         رشته علوم انتظامی

·         رشته اطلاعت و ضد اطلاعات

·         رشته جغرافیای سیاسی

·         رشته جغرافیا

·         رشته تاریخ

·         رشته باستانشناسی

·         رشته آماد

زیر گروه 5

·         رشته روانشناسی

·         رشته علوم تربیتی

·         رشته راهنمایی و مشاوره

·         رشته مطالعات خانواده

·         رشته کتابداری

·         رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

ریاضی - اقتصاد - زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - تاریخ و جغرافیا - علوم اجتماعی - فلسفه و منطق - روانشناسی.

·         دروس تخصصی برای هر رشته ای و هر زیر گروهی در کنکور ضریبی متفاوت دارد.

دروس عمومی

دوس عمومی برای تمام گروه های آزمایشی یکی است.

زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - فرهنگ و معارف اسلامی - زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی)

جستارهای وابسته

·         شاخه های تحصیلی

 

 

 

 

 

تاریخچه دانشکده

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1341 هجری شمسی (63-1962 م) با نام دانشکده زبانهای خارجی تاسیس شد. در بدو تاسیس  دانشکده با پذیرش 48 دانشجو در 4 رشته آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی شروع به کار کرد.در سال تحصیلی48- 1347 با افزایش برخی رشته های علوم انسانی و با افزایش فضاهای آموزشی مورد نیاز، تعداد گروه های آموزشی به 10 گروه به شرح ذیل ارتقاء یافت:

 

 1- تاریخ

 6- زبان و ادبیات انگلیسی

2- جغرافیا 

 7- زبان و ادبیات آلمانی

 3- جامعه شناسی

 8- زبان و ادبیات فارسی

 4- فلسفه

 9- زبان و ادبیات ایتالیایی

 5- روانشناسی

 10- زبان وادبیات فرانسه

 و در همان سال (48-1347) با تجدید نظر در برنامه و توسعه و تقویت کادر هیات علمی و با تنظیم برنامه هائی که به تصویب وزارت فرهنگ وقت رسیده بود، رسما نام دانشکده به نام دانشکده ادبیات و علوم انسانی تغییر یافت.

رشته جغرافیا در سال 1356 به دانشکده علوم زمین انتقال یافت و پس از انقلاب فرهنگی رشته جغرافیا به جز در مقطع کارشناسی ارشد مجددا به داشکده ادبیات وعلوم انسانی انتقال یافت، و متعاقب آن در سال 1366 با شروع بکار مجدد دانشکده علوم زمین رشته جغرافیا به طور دائم در دانشکده علوم زمین به فعالیت ادامه داد. همچنین رشته زبان و ادبیات ایتالیائی نیز به دانشگاه تهران انتقال یافت.

 

رشته روانشناسی نیز به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انتقال یافت.

در سال 1362 مقدمات تاسیس رشته زبان و ادبیات عرب نیز در دانشگاه فراهم گردید، و در همان سال اقدام به پذیرش دانشجو نمود. گروه زبان و ادبیات چینی نیز در سال 1375 تاسیس و اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. گروه زبانشناسی نیز در سال 1379 تاسیس و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در حال حاضر دانشکده در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 1- تاریخ

 6- زبان و ادبیات فارسی

2- علوم اجتماعی

 7- زبان و ادبیات فرانسه

 3- زبان و ادبیات عرب

 8- زبان شناسی

 4- زبان و ادبیات آلمانی

 9- زبان چینی

 5- زبان و ادبیات انگلیسی

 10- فلسفه

 

 

برای آشنایی بیشتر با این دانشکده می‌توانید کتاب "راهنمای دانشکده"

را از دبیرخانه دانشکده تهیه فرمایید.

 

  

آدرس web   برخی از دانشگاههای علوم انسانی مسکو

 

 

 

  


پیرو انتشار آدرس web برخی از دانشگاههای فنی مسکو در شماره  پاییز 81  ، در ذیل اسامی برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی روسیه که در شهر مسکو واقع شده اند و در گرایشهای علوم انسانی فعالیت  می نمایند ،  بانضمام آدرس  web   آنان جهت مراجعه مستقیم و بهره برداری ارائه می شود.

متذکر می گردد فهرست ذیل مستقل ازبررسیهای دفتر نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده و مبین سطح کیفی موسسات فوق نمی باشد.


 

 

 

 

 

 

آکادمی خدمات اداری ریاست جمهوری فدراسیون روسیه                                        www.rags.ru

مدرسه عالی تبلیغات                                                                                               www.hsa.ru

انستیتو علوم انسانی رادیو و تلویزیون موسوم به لیتووچین                                          www.gitr.ru

انستیتو روانشناسی آکادمی علوم روسیه                                                           www.psychol.ras.ru

دانشگاه مستقل بین المللی محیط و سیاست                                                                www.iiueps.ru

دانشگاه بین المللی مسکو                                                         ru                         www.interun.

آکادمی دولتی حقوق مسکو                                                                                       www..msal.ru

دانشگاه تربیت معلم مسکو                                                                                    www.mgpu.ru

دانشگاه دولتی علوم اجتماعی مسکو                                                                      www.mssu.ru

دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه                       www.mgimo.ru

دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر مسکو                                                               www.msuc.edu.ru

دانشگاه دولتی اقتصاد ، آمار و احتمالات مسکو                                                        www.mesi.ru

دانشگاه آزاد جامعه و اقتصاد مسکو                                                                       www.znanie.ru

آکادمی دولتی ورزش روسیه                                                                          www.sportedu.ru

دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه                                                                            www.rsuh.ru

دانشگاه دوستی ملل روسیه                                                                                 www.pfu.edu.ru

دانشگاه علوم انسانی معاصر                                                                                     www.muh.ru

انستیتو علوم انسانی پایتخت                                                                               www.chi.edu.ru

دانشگاه تاریخ  فرهنگ                                                                            www.dol.ru/userunic

آکادمی مدیریت فنآوری                                                                                     www.ami.edu.ru 

آکادمی میزان مالیاتی                                                            www.taxpolice.spb.ru/akademy

آکادمی اقتصاد  ملی                                                                                                www.ane.ru

آکادمی دولتی اداره مالیات روسیه                                                       www.oleg-rush.chart.ru

انستیتو تجارت و مدیریت بازرگانی                                                                       www.ibs-m.ru

انستیتو حقوق و تجارت بین الملل                                                                              www.iitl.ru

کالج مدیریت و فروش                                                                        www.cpoimmrt.chat.ru

آکادمی اقتصاد و حقوق مسکو                                                                              www.mael.ru

انستیتو ملی تجارت                                                                                       www.nibf.chat.ru

آکادمی کار روسیه                                                                              www.space.ru/rusacad

انستیتو مدیریت روسیه                                                                            www.tantal-rim.com

آکادمی دارایی  دولت فدراتیو روسیه                                                                      www.fa.ruJavaScript Codes


Javascripts